Service maintenance and installation

Hjälp när det behövs

Service och Support


Om ni behöver hjälp finns vi till hands

Service och support

Om ni har frågor om lyftutrustningen eller vill veta mer om förebyggande underhåll kan ni kontakta vår supportavdelning.

Kontakta oss

Om lyftutrustningen inte fungerar börjar vi med att tillsammans analysera problemets omfattning. Utifrån analysen avgör vi vilken service som krävs.

 Service maintenance and installation

För att kunna ge support behöver vi följande information:

  • Företagets namn och adress
  • Kontaktperson, telefonnummer, e-postadress
  • Produktens serienummer
  • Beskrivning av felet/problemet
  • Information om när produkten levererades till er, om det rör sig om en garantireparation
  • Om ni önskar få ett kostnadsförslag före service, underhåll eller reparationsarbete

Om ni uppmanas att returnera produkten gör Pronomic en grundläggande service enligt gällande prislistor (med undantag för garantireparationer) och skickar en handling som måste åtfölja produkten. Kom ihåg att skicka med tillbehör som batteriladdare, fjärrkontroll osv.

Returadress: Pronomic AB, Bäckvägen 18, SE-192 54 Sollentuna, SWEDEN.

Ni kan också skicka informationen via e-post

Boka service genom att fylla i formuläret

Vi hör av oss inom kort

Vi registrerar serviceärendet och tar kontakt med er för att boka in ett servicebesök inom kort.