Happy warehouse worker

Hållbarhet

Hållbarhet i arbetet


Vi strävar efter smarta lösningar för en hållbar framtid

Vårt hållbarhetsarbete har tre grenar: människan, planeten och partners. Människan har alltid stått i centrum, och vi har aktivt strävat efter att minska de arbetsrelaterade skadorna och förbättra ergonomin med våra lyftlösningar.  

 

Men vi vill göra mer. 

Under vår tid har den globala uppvärmningen blivit en mycket aktuell fråga. Vi tar på oss ansvaret att direkt och indirekt minska våra växthusgasutsläpp för planetens skull. Därför har vi tagit hänsyn till planeten i vår hållbarhetsstrategi.  
Pronomic är ett litet företag, men vi ser ett stort värde i samarbete och partnerskap. Något av det bästa vi kan göra är att inspirera andra. Det är skälet till att vi uppmuntrar leverantörer, kunder och andra intressenter i vår värdekedja att ta ett ökat ansvar. För det är värdekedjan som ger upphov till merparten av våra utsläpp.  
Under 2021 genomförde vi en grundlig undersökning för att fastställa vilka mål för hållbar utveckling vi ska prioritera i organisationen. Vi tog fram en hållbarhetsstrategi med motsvarande delmål, mål och nyckelprestationsindikatorer. Denna strategi kommer att vara vägledande för vårt hållbarhetsarbete och hjälpa oss att nå de prioriterade målen.  

Skicka oss ett meddelande