Lyftteknik som förbättrar er Ergonomi

Belasta kroppen mindre och lyft mer

Ergonomi

En ömmande rygg eller smärtande axel handlar ofta om att arbetsplatsen eller arbetsmiljön inte är ergonomiskt anpassad och därmed föreligger ökad risk för slitage på kroppen som kan bero på för tunga lyft, felaktig arbetsställning eller arbetshöjd.

Lång erfarenhet

Pronomic har i drygt 30 år utvecklat lyftteknik som kan hjälpa till att förebygga belastningsskador och öka trivsel bland medarbetarna. Våra mobila lyftvagnar hjälper till att både lyfta smart och ergonomiskt samtidigt som effektiviteten i utfört arbete förbättras. Rätt hjälpmedel minskar dessutom risken både till förslitningsskador och olyckor med personal och gods inblandat.

Ökade krav på ergonomi

Inom industrin ställs allt högre ergonomiska krav på lyftutrustning vid manuell materialhantering. Pronomics olika lösningar hjälper er att lyfta, bära, skjuta eller dra gods korrekt. Vi jobbar kontinuerligt med att följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande lyftteknik och lyfthjälpmedel. Det handlar inte bara om vid vilken last och lyftfrekvens ett hjälpmedel behövs utan vi tar även hänsyn till faktorer som manöverdonets grepphöjd, greppstorlek, igångsättningskrafter vid förflyttningar och räckvidd samt åtkomst när man ska hämta och lämna gods.

Hur förebygger ni förslitningsskador och olyckor?

Det krävs oftast större krafter än man tror för att utföra arbetet och om kraften som krävs blir för stor för någon av kroppens delar som muskler, senor eller leder kan det uppstå skador. Ländryggsbesvär är vanligast men även besvär i skuldror och axlar kan uppstå vid manuell hantering. Om lyft kombineras med sneda, böjda eller vridna arbetsställningar ökar risken för skada. Tunga lyft ska undvikas eftersom det finns risk för akut överbelastning redan vid enstaka lyft. Manuella lyft på mer än 25 kg ska normalt inte förekomma då risken för förslitningsskador är stor och dessa tyngder kan skada personal vid olyckor. Det är bevisat att även lyft som är så lätta som 5-10 kg också kan ge förslitningsskador.

Något som ofta förbises i diskussionen kring lyftteknik är tidspress vilken ökar risken för skador då stress både ökar spänningen i kroppen och risken för slarv. En anpassad mobil lyftvagnslösning från Pronomic, effektiviserar och skapar säkra arbetsmoment, vilket är en bra grogrund till minskad stress.

Pronomic bidrar till att reducera långa rehabiliteringsperioder och höga sjukskrivningskostnader genom att erbjuda bra lyftteknik.

Arbetsmiljöverket kan bidra med många tips

Enligt Arbetsmiljöverkets återkommande rapporter är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar kopplade till belastningsfaktorer. Under senare år relateras 40 procent av alla arbetssjukdomar till belastningsskador. Pronomic rekommenderar Arbetsmiljöverkets hemsida samt deras föreskrifter om belastningsergonomi. Vi har bifogat några dokument som stöd för ert ergonomiarbete och för att kunna bedöma risker vid manuell hantering.

    Jag vill gärna veta mer    Jag godkänner att Pronomic sparar mina uppgifter
    EN DEL AV SUNNEX GROUP

    Sitemap