20 april 2022

Verktygsmässan

Pronomic ställer ut på Verktygsmässan,
Elmia mässan i Jönköping, 10 – 13 maj!

Bli av med arbetsmiljöproblem och öka produktionseffektiviteten

I en effektiviserad och automatiserad produktionsmiljö finns det fortfarande behov av arbetsuppgifter som måste utföras av människor. Ibland förekommer tunga lyft där det finns risk för olyckor och belastningsskador. Pronomic skräddarsyr lyftlösningar som kan anpassas till arbetsmiljön, personen som använder lyftverktyget samt lasten som ska lyftas. Lösningen bidrar till att öka produktiviteten och samtidigt förbättra arbetsmiljön. Vi visar hur på Verktygsmässan.

Lyftvagn - Fatvagn

Förbättra en tuff arbetsmiljö

Arbetsmiljön inom tillverkningsindustrin kännetecknas av en utmanande arbetsmiljö med höga krav på effektivitet.  Mycket fokus läggs på att optimera arbetsprocesser och öka produktiviteten. Automatiserade arbetsprocesser driver utvecklingen, men det finns fortfarande manuella arbetsuppgifter, speciellt inom underhåll, som involverar tunga lyft och hantering av otympliga material och komponenter.

I en sådan arbetsmiljö kan det snabbt uppstå arbetsmiljöproblem. Både fysiska med ofta förekommande smärta i nacke, rygg och axlar, men även andra psykiska stressrelaterade problem. Effektiviteten kan påverkas negativt genom ökande sjukskrivningstal eller som resultat av onödiga produktionsstopp.

Skräddarsydda lösningar

Pronomic hjälper kunder med en behovsanalys för att kartlägga arbetssituation och lyftbehov. Sedan skräddarsyr vi en anpassad lyftlösning. Lyftvagnens utformning syftar till att undvika belastningsskador och optimeras till användaren och arbetsplatsens krav. En ergonomiskt anpassad lyftvagn med låg egenvikt och rullmotstånd, motverkar belastningsskador när personal ska utföra tunga lyft och flytta på material.

Effektivitetsvinster

Mobila batteridrivna lyftlösningar integrerade i arbetsmiljön upprätthåller frisk och engagerad personal. Det resulterar i färre kostsamma produktionsstopp, allt färre skador på gods och en förbättrad arbetsmiljö samtidigt som man uppnår effektivitetsvinster.

Besök oss på monter B07:44 på Verktygsmässan i Jönköping 10 – 13 maj 2022 så kan vi diskutera hur du kan förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats

Boka dina kostnadsfria biljetter här

Verktygsmässan

    Jag vill gärna veta mer    Jag godkänner att Pronomic sparar mina uppgifter
    EN DEL AV SUNNEX GROUP

    Sitemap