29 april 2021

Vagn för hantering av lasermoduler

Ett elektrisk klämverktyg för att greppa lasermoduler som förvaras i ett ställ. För att ge åtkomst för verktyget måste lasermodulen dras ut c:a 1/3 från inskjutet läge.
Önskar du mer information vänligen kontakta sales@pronomic.se.

    Jag vill gärna veta mer    Jag godkänner att Pronomic sparar mina uppgifter
    EN DEL AV SUNNEX GROUP

    Sitemap