Tunnor

Fatvagn – En fatlyft för tryggare hantering

En fatlyft underlättar för er att hantera, lyfta, flytta eller vinkla gods upp till 325 kg. Det kan behövas för att hantera era fat, tunnor, rullar, kärl eller färdiga produkter. En fatvagn passar bra in när ni ska tömma tunnor och fat, lyfta in gods i hyllor, mata/fylla på maskiner, flytta gods och verktyg m.m.

Pronomics fatvagn är designad för effektivt, ergonomiskt och säker hantering. Ökad effektivitet medför att ni kan arbeta smartare. Eliminerar vi manuella arbetsmoment, minimeras risken av förslitningsskador. Säker hantering av gods, ökar tryggheten i er processer och det leder till färre olyckor med gods och personal inblandade.

För att hitta rätt lösning är det viktigt att kartlägga er arbetsprocess. En fatlyft kan tippa ur innehåller på olika sätt. För en fatvagn nås högsta lyft- och vridkapacitet för hantering av en traditionell tunna, genom tippning åt sidan. Detta p.g.a. det minimala avståndet mellan lastens tyngdpunkt och fatlyftens mast. Högsta säkerhet uppnås ofta genom tippning framifrån, då operatören befinner sig längst ifrån det gods som töms.
Tunnans egenskaper är också viktiga att studera. Ifall egenskaperna förändras vid hanteringen, t.ex. fatlyften ska hantera tömning av en tunna. Därigenom behöver fatlyftens verktyg optimeras för att hantera tunnans olika egenskaper. Ifall tunnornas egenskaper skiljer sig mycket åt, kan vi erbjuda flera verktyg till en och samma lyftvagn. Fatlyftens design är ofta en balans mellan ovan och andra kundspecifika krav.

Med en fatlyft är det enkelt att hantera fat och tunnor liggandes. Kan anpassas så man kan hämta fat och tunnor som ligger ned på golv eller pall. Verktygen lämpar sig ofta när det inte finns mycket plats under maskinen. Kan anpassas till era önskade mått.

    Jag vill gärna veta mer    Jag godkänner att Pronomic sparar mina uppgifter
    EN DEL AV SUNNEX GROUP

    Sitemap