Skivor

Skivlyftvagn – Enklare och säkrare hantering.

En lyftvagnslösning som är mobil underlättar er att hantera, lyfta, flytta eller vinkla gods upp till 325 kg. Det kan behövas för att hantera otympliga skivor, trä- och glasmaterial, kartonger, rullar, eller färdiga produkter. Lösningen passar bra in när ni behöver flytta gods och verktyg, lyfta in gods i hyllor, mata/fylla på maskiner m.m.

Pronomics fokus på lyfthjälpmedelsdesign, kan ert arbete ske effektivt, ergonomiskt med säker hantering. Ökad effektivitet medför att ni kan arbeta smartare. Färre manuella arbetsmoment, minskar risken av förslitningsskador. Säker godshantering, ökar tryggheten i era arbetsprocesser och det leder till färre olyckor med gods och personal inblandade.

Skivor blir lätt otympliga och behöver inte vara särskilt tunga för att det ändå ska bli svårhanterat manuellt. Kan anpassas till era önskade mått.

    Jag vill gärna veta mer    Jag godkänner att Pronomic sparar mina uppgifter
    EN DEL AV SUNNEX GROUP

    Sitemap