Rullar

Det smarta sättet att lyfta rullar och trummor

Lyftvagnar för ergonomisk, säker och effektiv hantering av tunga otympliga rullar och trummor. Lift&Drive kan hantera rullar i olika storlekar och format upp till 300 kg.

Lift&Drive gör tungt och otympligt till enkelt och hanterbart

Rullar blir snabbt svåra att hantera och behöver inte vara speciellt tunga för att bli det. Det finns risk för belastningsskador när man hanterar rullar, men även risk för olyckor där människor kan råka illa ut, eller där man får dyra skador på gods eller maskiner.

Lift&Drive lyftvagnar reducerar belastningen orsakat av tunga lyft och förhindrar olyckor vid rullhantering, både under transport och montage. Det betyder färre incidenter där personal far illa eller där det kan uppstå dyra skador på materiell.

Pronomics innovativa lösningar möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av resurser. Gör mer med mindre. Med hjälp av Lift&Drive kan en person lasta rullar på ett säkert och effektivt sätt, ett jobb som tidigare skulle kräva två personer.

Användbara lösningar för rullhantering

Pronomic Lift&Drive 225P Squeeze&Turn roll handling

Stort urval av verktyg och tillval

Få den lösningen du behöver. Arbetsmiljön, lasten, personen som flyttar lasten och arbetsuppgiften i sig ställer krav på utformningen av lyftverktyget. Med ett stort urval lyftvagnsmodeller, möjlighet för anpassningar samt ett stort urval olika lastbärare kan lösningen skräddarsys så att den passar perfekt och löser dina lyftbehov.

Lågt rullmotstånd

Lätt att flytta med tunga laster. Var säker på att du investerar i ett lågt rullmotstånd när du köper lyftvagn. Det har stor betydning när du ska flytta på tunga laster och reduserar belastningen på muskler och leder.

Optimal vikt kapacitets ratio

Res lätt. Det finns ingen orsak till att bära med sig mer än absolut nödvändigt. Med en optimerad vikt kapacitets ratio kan du vara säker på att vikten hålls till ett absolut minimum.

Industrilösningar för rullhantering

Olika industrier har olika behov för hanterng av rullar. Med Lift&Drive kan du få den lösningen du behöver för att hantera rullar säkert och effektivt.

Livsmedelsindustri

Pronomic Lift&Drive 175P Squeeze&Turn

Squeeze&Turn är en bra lösning för att hantera större rullar och uppnå högre effektivitet i produktion. Monterad på en Lift&Drive Professional får du den kraft och kontroll du behöver för att jobba ergonomiskt, säkert och effektivt.

Digital print

Pronomic Lift&Drive 90E V-Block

I digitala tryckerier kan rullarna vara små men relativt tunga med kompakta material. Där kan en V-block monterat på en Lift&Drive ECO eller Industrial ECO vara en perfekt lösning. Den är även optimal för arbete i trånga utrymmen.

Medicinteknik

Rullarna med pack material inom medicinteknik används ofta till blisterpack och kan vara känsliga för beröring och är relativt tunga. Här kan en Expand&Turn vara det föredragna valet för att lasta material i förpackningsmaskinerna.

Ladda ned broschyren:

Rullhantering

    Jag vill gärna veta mer    Jag godkänner att Pronomic sparar mina uppgifter
    EN DEL AV SUNNEX GROUP

    Sitemap