20 april 2022

Underhållsmässan

Pronomic ställer ut på Underhållsmässan,
Svenska Mässan Göteborg, 31 maj till 3 juni!

Smart underhållsarbete håller maskiner och personal i gång

Underhållsarbete på maskiner i produktion är A och O för att förhindra onödiga och dyra produktionsstopp. Det är även viktigt att ha rätt kompetens och personal på plats för att underhållsarbetet ska löpa effektivt och korrekt. Ibland förekommer tunga lyft där det finns risk för olyckor och belastningsskador. Pronomic skräddarsyr lyftlösningar som kan anpassas arbetsmiljön, personen som använder lyftverktyget samt lasten som ska lyftas, vilket bidrar till smidigt underhållsarbete och förbättrat arbetsmiljö med mindre risk för skador. Vi visar hur på Underhållsmässan.

Lyftvagn - Fatvagn

Förbättra en tuff arbetsmiljö

Underhållsarbete kännetecknas av en varierad och utmanande arbetsmiljö med höga krav på att bibehålla effektivitet i produktionen. Mycket fokus läggs på att optimera arbetsprocesser och öka produktiviteten. Automatiserade arbetsprocesser driver utvecklingen, men det finns fortfarande manuella arbetsuppgifter, speciellt inom underhåll, som involverar tunga lyft och hantering av otympliga material och komponenter.

I en sådan arbetsmiljö kan det snabbt uppstå arbetsmiljöproblem. Både fysiska med ofta förekommande smärta i nacke, rygg och axlar, men även andra psykiska stressrelaterade problem. Effektiviteten kan påverkas negativt genom ökande sjukskrivningstal eller som resultat av onödiga produktionsstopp.

Skräddarsydda lösningar

Pronomic hjälper kunder med en behovsanalys för att kartlägga arbetssituation och lyftbehov. Sedan skräddarsyr vi en anpassad lyftlösning. Lyftvagnens utformning syftar till att undvika belastningsskador och optimeras till användaren och arbetsplatsens krav. En ergonomiskt anpassad lyftvagn med låg egenvikt och rullmotstånd, motverkar belastningsskador när personal ska utföra tunga lyft och flytta på material.

Effektivitetsvinster

Mobila batteridrivna lyftlösningar integrerade i arbetsmiljön upprätthåller frisk och engagerad personal. Det resulterar i färre kostsamma produktionsstopp, allt färre skador på gods och en förbättrad arbetsmiljö samtidigt som man uppnår effektivitetsvinster.

Besök oss på monter B10:40 på Underhållsmässan i Göteborg 31 maj – 3 juni 2022 så kan vi diskutera hur du kan förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats.

Hämta dina kostnadsfria biljetter här:

Underhållsmässan

    Jag vill gärna veta mer    Jag godkänner att Pronomic sparar mina uppgifter
    EN DEL AV SUNNEX GROUP

    Sitemap