Pallyft – Pallyftare med våg alt.

Bättre pallhantering med Lift & Drive

Pallyftare är många gånger ett nödvändigt hjälpmedel i samband med lyft och förflyttning. Ofta vill man snabbt ta emot eller flytta gods, men vad händer ifall du även önskar lagra in materialet i hyllor, utrymmen är trånga, påfyllning sker högre upp än en traditionell pallyft klarar av?

En lyftvagn, Lift & Drive, med gafflar underlättar för er att lyfta, flytta, vinkla eller hantera gods upp till 325 kg. Det kan behövas för att hantera era pallar, rullar, plastbackar, kärl eller färdiga produkter. En lyftvagnslösning är ett bra alternativ till en pallyft. Lösningen underlättar när ni ska lyfta in gods i hyllor, mata/fylla på maskiner, flytta gods och verktyg m.m.

Pronomics lyftvagn med gafflar eller flak är designade så att hanteringen kan ske effektivt, ergonomiskt och säkert. Vårt mål är att ni genom bättre lyft kan arbeta smartare. Med färre manuella arbetsmoment, kan ni reducera risken för belastningsskador. Med säkrare hantering av ert gods, får ni en bättre och tryggare arbetsplats med få olyckor med gods och personal inblandade.

Med lösningar från Pronomic, ska det vara enkelt att hantera ert gods. Lösningarna anpassas så att ni kan hämta och lämna gods som t.ex. idag finns på golv eller pall. Vi anpassar lösningen till era önskemål om mått.

Pallyftare med våg

Vi har också varianter med lastbärare och verktyg där t.ex. Pallyftare med våg finns som alternativ. Det är praktiskt och effektivt att väga gods i hanteringsprocessen vid fördelning av gods, inventering, antalsberäkningar av skruv/muttar/brickor m.m. I dessa och liknande processer kommer ni med hjälp av en Pallyftare med våg, spara mycket tid.

    Jag vill gärna veta mer







    Jag godkänner att Pronomic sparar mina uppgifter
    X
    EN DEL AV SUNNEX GROUP

    Sitemap