24 maj 2018

GDPR information

Datadskyddsförordningen (GDPR) är en ny lag inom hela EU/EES-området som gäller från och med den 25 maj 2018. Den ersätter de nuvarande nationella dataskyddslagarna med en uppsättning regler som är bättre anpassade till vårt digitala informationssamhälle. Det innebär bland annat att man som privatperson har fler rättigheter och möjligheter till bättre kontroll av de personuppgifter som man lämnar ut.

Med anledning av GDPR har vi på Pronomic tagit fram en ny integritetspolicy med riktlinjer som är styrande för hela verksamheten. Policyn reglerar hanteringen av personuppgifter inom varje bolag och affärsenhet, såväl som i våra koncernövergripande funktioner.

Som kund, samarbetspartner eller kontaktperson är dina uppgifter alltid trygga hos oss och vi respekterar din integritet samt skyddar de personuppgifter som vi innehar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslag och vi ser till att din data är skyddad på rätt sätt. Vi sprider eller delar inte uppgifter vidare till tredje part. Samtyckesprincipen är en viktig del av GDPR som vi självklart respekterar.

Data är viktigt – både för din och vår affär. Därför ser vi till att den är skyddad och tar fullt ansvar för att den hanteras i enlighet med GDPR.

Om du har frågor om dina personuppgifter hos oss, kontakta oss på gdpr@pronomic.se för ytterligare information.

    Jag vill gärna veta mer    Jag godkänner att Pronomic sparar mina uppgifter
    EN DEL AV SUNNEX GROUP

    Sitemap